Giải pháp tích hợp hệ thống

Giải pháp công nghệ và tích hợp hệ thống là các dịch vụ liên quan đến việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các ứng dụng tích hợp hệ thống và xây dựng mạng. Với mục đích là kết hợp các ứng dụng, quy trình hay hệ thống rời rạc lại, đảm bảo chúng hoạt động gắn kết chặt chẽ với nhau như một thể thống nhất.

Đối tượng khách hàng

 • Chính phủ, các bộ, sở ban ngành (Goverment)

 • Doanh nghiệp lớn(Enterprise)

 • Doanh nghiệp nhỏ(SMB)

 • Bệnh viện(Hospital)

 • Trường học(Education)

 • Tài chính, chứng khoán(FSI)

 • Doanh nghiệp sản xuất(Manyfactory)

 • Doanh nghiệp đa quốc gia(FDI)

 • Doanh nghiệp xây dựng và BĐS(Contrucstion & Real Estate)

Tư vấn, thiết kế hạ tầng hệ thống CNTT

 • Thu thập các yêu cầu về kỹ thuật và kinh doanh của khách hàng.

  01

 • Khảo sát hệ thống mạng hiện tại của khách hàng.

  02

 • Thiết kế tổng thể.

  03

 • Thiết kế chi tiết.

  04

 • Cung cấp cho khách hàng các bản thiết kế tổng thể và thiết kế chi tiết.

  05

Triển khai hệ thống CNTT

 • Thu thập thông tin hiện trạng hệ thống của khách hàng. Đưa ra hiện trạng của hệ thống, tiền đề cho các bước tiếp theo của dịch vụ triển khai hệ thống CNTT.

 • Cung cấp cho khách hàng kế hoạch triển khai, tích hợp hệ thống. Cung cấp cho khách hàng các phương án tối ưu trong việc triển khai, tích hợp hệ thống mới. Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cho hệ thống cũ (nếu có).

 • Cung cấp cho khách hàng quy trình vận hành Cung cấp cho khách hàng quy trình vận hành hệ thống CNTT đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và bảo mật thông tin.

 • Cung cấp cho khách hàng hệ thống CNTT hoàn chỉnh. Cung cấp cho khách hàng một hệ thống CNTT phù hợp với yêu cầu về sản xuất kinh doanh tối ưu nhất đối với tổng mức đầu tư của khách hàng.

Tối ưu hoá mạng CNTT

1Khảo sát, phân tích để tìm ra các điểm yếu của hệ thống, các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

2Xây dựng giải pháp kỹ thuật khắc phục chi tiết cho từng thành phần trong hệ thống như; máy chủ, hệ thống mạng, phần mềm hệ thống (OS), phần mềm hỗ trợ hệ thống (phần mềm sao lưu dữ liệu, phần mềm quản trị hệ thống…), hệ thống điện – UPS, hệ thống làm lạnh, hệ thống chống sét…

3Lập báo cáo kỹ thuật và khuyến cáo khách hàng các giải pháp khắc phục phù hợp.

4Tư vấn xây dựng các chính sách an ninh mạng cho doanh nghiệp.

5Triển khai vá lỗi và tối ưu hóa cho khách hàng.

Giải pháp bảo mật

 • Bảo mật Web và Email:các giải pháp phòng chống tấn công và lây nhiễm thông qua truy cập Web và giao dịch email như spyware, virus, spam…

  – SouthStreet chuyên cung cấp các sản phẩm bảo mật Web và email như Cisco, Barracuda, Sophos…

 • Bảo mật hạ tầng mạng: chú trọng vào việc bảo mật cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin, chống tấn công truy cập trái phép, dò tìm điểm yếu và lỗ hổng mạng.

  – Các sản phẩm được sử dụng nhằm tăng cường bảo mật hạ tầng mạng là các sản phẩm mới nhất và năng lực cao của các hãng nổi tiếng như Cisco (ASA series 5500, Firewall service Module, SRX Series, Checkpoint (UTM-1, Power-1).

 • Bảo mật truy nhập:Bảo mật truy nhập: bao gồm các giải pháp sử dụng VPN cho người dùng từ xa và giải pháp bảo mật cho truy nhập mạng không dây như Cisco (ASA series SSL/IPSec VPN, VPN client, Secure Access control system, NAC, Adaptive Wireless IPS, Wireless controller)…

DỊCH VỤ BẢO TRÌ

Đội ngũ nhân viên IT của các doanh nghiệp thường phải đối mặt với những thách thức của việc duy trì và xử lý sự cố liên quan đến công nghệ mới, phức tạp và phải thường xuyên đối mặt với những yêu cầu thay đổi để đảm bảo tính sẵn dùng cho hệ thống kinh doanh. Và đồng thời, các doanh nghiệp còn phải đấu tranh để giữ cho các kỹ sư mạng đã được đào tạo và hy vọng sẽ làm giảm tiêu hao nhân lực ở mức tối thiểu.